THÔNG TIN

1. PHÂN ƯU

Giáo xứ thành kính phân ưu đến quý Tang Quyến:

+Anh Bình có em là anh Phêrô Nguyễn Quý Đức, qua đời ngày 20/11/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng thọ 62 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Bảy ngày 03 tháng 12 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

+ Bà Maria Hoàng Thị Suy, qua đời ngày 18/11/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng thọ 84 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

+ Ông Vincente Trần Minh Tâm, qua đời ngày 12/10/2022 tại Garland, Texas, Hưởng thọ 72 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

+ Chị Brook Lê - có Chồng là Anh Raphael Nguyễn Hoàng Diệp, qua đời ngày 19/10/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng thọ 56 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Tư ngày 02 tháng 11 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

+ Bà Phạm Thị Hòa - có Chồng là Ông Stêphanô Hoàng Văn Mễ, qua đời ngày 25/10/2022 tại Mansfield, Texas, Hưởng thọ 86 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Sáu ngày 04 tháng 11 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

+ Bà Nguyễn Thị Huệ - có Chồng là Ông Gioan Nguyễn Tử Hùng, qua đời ngày 20/09/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng thọ 63 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

+ Chị Hằng Đinh - có Mẹ là Bà Maria Beck Thị Ngọc Lan, qua đời ngày 20/10/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng thọ 67 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Bảy ngày 12  tháng 11 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

Xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận Linh Hồn Phêrô, Vincente, Raphael, Stephanô, Gioan và Maria vào hưởng vinh phúc Nước Trời.

2. CHẦU THÁNH THỂ

  • Sau Thánh Lễ 8:30 sáng Thứ 5 hàng tuần, sẽ có Chầu Thánh Thể từ 9:00AM cho đến 5:45PM. 

  • Lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật hàng tuần, Giáo Xứ sẽ có Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót tại Thánh Đường.

   Xin cộng đoàn tham dự đông đủ.