THÔNG TIN

1. PHÂN ƯU

GX thành kính phân ưu đến quý Tang Quyến:

+ Chị Nguyễn Thị Thúy Nga - có Mẹ là Bà Cố MARIA ĐỖ THỊ LIỄU, qua đời ngày 13/09/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng thọ 86 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Hai ngày 01 tháng 10 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

Xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận Linh Hồn Maria vào hưởng vinh phúc Nước Trời.

2. CHẦU THÁNH THỂ

  • Sau Thánh Lễ 8:30 sáng Thứ 5 hàng tuần, sẽ có Chầu Thánh Thể từ 9:00AM cho đến 5:45PM. 

  • Lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật hàng tuần, Giáo Xứ sẽ có Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót tại Thánh Đường.

   Xin cộng đoàn tham dự đông đủ.