top of page

THÔNG TIN

1. PHÂN ƯU

Giáo xứ thành kính phân ưu đến quý Tang Quyến:

+Ông Andrê Keith Ahrens, qua đời ngày 09/02/2023 tại Arlington, Texas. Hưởng thọ 61 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Bảy ngày 18 tháng 02 năm 2023 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

Xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận Linh Hồn Andrê vào hưởng vinh phúc Nước Trời.

2. CHẦU THÁNH THỂ

  • Sau Thánh Lễ 8:30 sáng Thứ 5 hàng tuần, sẽ có Chầu Thánh Thể từ 9:00AM cho đến 5:45PM. 

  • Lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật hàng tuần, Giáo Xứ sẽ có Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót tại Thánh Đường.

   Xin cộng đoàn tham dự đông đủ.

bottom of page