THÔNG TIN

1. PHÂN ƯU

GX thành kính phân ưu đến quý Tang Quyến:

+ Anh Vũ Hoàng Quân - có Vợ là Chị Teresa Nguyễn Thị Thúy Hằng, qua đời ngày 08/08/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng dương 36 tuổi. Thánh lễ An Táng Thứ Bảy ngày 27 tháng 08 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

+ Ông Trần Ty - có Vợ là Bà Maria Bùi Thị Suốt, qua đời ngày 25/07/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ An Táng

Thứ Bảy ngày 13 tháng 08 năm 2022 @08:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

+ Anh Trần Văn Thủy - có cha là Ông Giuse Trần Văn Phán, qua đời ngày 07/08/2022 tại Arlington, Texas, Hưởng thọ 92 tuổi. Thánh lễ An Táng

Thứ Sáu ngày 12 tháng 08 năm 2022 @8:30AM tại Nhà Thờ CTTĐVN.

 

Xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận Linh Hồn Anna và 2 Linh Hồn Maria vào hưởng vinh phúc Nước Trời.

2. CHẦU THÁNH THỂ

  • Sau Thánh Lễ 8:30 sáng Thứ 5 hàng tuần, sẽ có Chầu Thánh Thể từ 9:00AM cho đến 5:45PM. 

  • Lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật hàng tuần, Giáo Xứ sẽ có Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót tại Thánh Đường.

   Xin cộng đoàn tham dự đông đủ.

3. THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN BẦU CỬ

 Ban Bầu Cử Kiểm Phiếu Ứng Cử Viên Tình Nguyện Bầu Hội Đồng Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Niên Khóa 2022-2025

Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, vào lúc  7:00 PM; dưới sự giám sát của Ban Bầu Cử, hai thùng phiếu cho các Ứng Viên tình nguyện đã được mở và Ban Bầu Cử đã kiểm soát số đơn Ứng Cử Viên tình nguyện. Kết quả số Ứng Viên tình nguyện đã không đạt đủ con số tối thiểu. Vì vậy, chiếu theo Nội Qui Điều F.I.4, Hội Đồng Giáo Xứ sẽ đề cử thêm các Ứng Viên. Ban Bầu Cử bắt đầu phân phối Đơn Đề Cử tại Văn Phòng Giáo Xứ.

  1. Hạn chót nộp đơn Đề Cử các Ứng Viên vào lúc 6:00PM Chúa Nhật ngày 10 tháng 7.

  2. Vào lúc 6:30PM ngày 10 tháng 7, Ban Bầu Cử sẽ kiểm kết quả các Đơn Đề Cử các Ứng Cử Viên.

  3. Các thùng phiếu để bỏ đơn Đề Cử các Ứng Viên sẽ được đặt trước các cửa ra vào trong Thánh Đường.

 

Trong thời gian chuẩn bị Bầu Hội Đồng Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ niên khóa 2022-2025. Xin tất cả chúng ta cùng cầu ngyện cho chương trình Bầu Cử và cho Giáo Xứ có thêm các tình nguyện viên biết Dấn Thân và Hy Sinh để Phục Vụ Giáo Xứ được phát triển trong Đức Tin và Đức Mến.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban ơn Bình An đến với từng gia đình.

TM Ban Bầu Cử

Thầy PT Nguyễn Thông Ban