top of page

GIÁO XỨ

mary.jpg

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nằm ở trung tâm của vùng  Dallas-Fort Worth, Texas.

Thành phần giáo dân bao gồm cộng đoàn công giáo Việt Nam trong vùng Arlington, Grand Prairie, Mansfield và Fort Worth.

Thánh Lễ được cử hành hằng ngày bằng tiếng Việt và đặc biệt tiếng Anh vào chiều Chúa Nhật.


Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hân hoan chào đón qúy vị.
 

bottom of page