Walk For Life?

Want to safe life? Let’s walk for life this year on May 14, 2016. Register now so you can get a t-shirt and start searching for donations. When you ask for donations let your donors know that you will walk 2 miles in thanking for their donations. By walking, you are helping the unborn to have a chance to come into this world. Protect the vulnerable unborn that are crying to you in their mother's womb. Out of all the wars in this world, the unborn war has the highest number of death. So stand up and let’s WALK together to safe life!

If you have the courage to fight this unborn war contact Truong Kieu at 817-714-5380 or go to the register table after mass to register on the weekend of April 23, 24 and April 30, May 1. If you are under the age of 18 you will need your parent signature to register. If donors do not have money with them, you do not have to collect their money. Just get their name and address, we will send collection letter for you. All walkers who raise $30 or above will have a chance to win prizes at the walking site. For those that cannot walk you may also come to help by donating and cheering for the walkers.

 

ĐI BỘ ĐỂ CỨU NHỮNG MẠNG SỐNG NHỎ

 

Bạn muốn cứu các thai nhi không? Xin hãy đi bộ để cứu những mạng sống nhỏ vào Ngày 14 tháng 5, năm 2016. Hãy điền đơn ngay để lấy áo thung và đi tìm người bảo trợ/ mạnh thường quân. Khi tìm được người bảo trợ/ mạnh thường quân, xin bạn hãy cho họ biết là bạn sẽ tiếp tay bằng cách đi bộ 2 cây số để tỏ lòng biết ơn. Khi đi bộ, bạn sẽ giúp cho những thai nhi nhỏ bé và mong manh có được cơ hội bước chân vào cuộc đời này. Hãy bảo vệ những sinh mạng mong manh nhỏ bé đang gào khóc với bạn trong bụng mẹ. Trong tất cả các chiến tranh trên thế giới, trận chiến gây tổn thất lớn nhất và cất đi nhiều mạng sống nhất chính là trận chiến phá thai. Vậy các bạn hãy đứng lên và cùng nhau ĐI BỘ để cứu những mạng sống nhỏ này.

 

Nếu bạn có đủ can đảm để đánh trong trận chiến phá thai này hãy liên lạc Trưởng Kiều ở số 817-714-5380 hoặc đến bàn ghi danh tại cuối nhà thờ trong 2 cuối tuần Ngày 23, 24, và 30 Tháng 4, mùng 1 Tháng 5. Nếu bạn dưới 18 tuổi bạn cần có chữ ký của phụ huynh để ghi danh. Nếu người bảo trợ/ mạnh thường quân không mang tiền theo, bạn không cần phải nhận tiền. Bạn hãy xin tên và địa chỉ, chúng tôi sẽ gởi thư nhận tiền thay cho bạn. Mỗi một bạn đi bộ kiếm được $30 trở lên sẽ có cơ hội trúng thưởng ở nơi đi bộ. Những bạn không đi bộ được vì một lý do nào đó, bạn vẫn có thể đến nơi đi bộ để tiếp tay bằng cách ủng hộ hiện kim hay khuyến khích tinh thần các bạn đi bộ để thêm sức cho họ.