Thánh Ca

Giêsu Maria Giêsu con mến yêu
Please reload

Đối với Đạo Công Giáo, việc hát Thánh nhạc, Thánh ca cách sốt sắng là cầu nguyện hai lần. Ở Châu Âu, Thánh ca nhà thờ tạo sự chi phối lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nền âm nhạc thế tục. Lịch sử đã chứng minh âm nhạc Nhà Thờ là bước đệm có tính then chốt tác động đến sự hình thành nền âm nhạc tiền cổ điển Châu Âu. Liên quan đến cử hành Phụng vụ Thánh và Thánh nhạc, Huấn quyền Giáo Hội ban hành nhiều Huấn Thị, Bản hướng dẫn để việc cử hành những nghi thức thánh của Dân Chúa thêm phần sốt sắng. “De Musica Sacra et Sacra Liturgia” (Huấn thị về Thánh nhạc và Phụng vụ) là bản tóm những điểm chính yếu về phương diện mục vụ của Phụng vụ và Thánh nhạc mà Toà Thánh đã công bố từ thời Đức Thánh Cha Piô X (1903-1914).