Chúa Nhật XXXIV TN B

CHÂN LÝ LÀ CÁI GÌ?

 

Ngày xưa muốn được làm vua, theo thông lệ thường phải thuộc về hoàng tộc.  Kẻ được làm vua được gọi là thiên tử, tức con của Trời.  Tư cách của vị vua cao sang quyền uy trên cả dân tộc mà ông thống trị. Ông cầm quyền sinh tử con dân trong tay.  Có lẽ sống với quan niệm đó, nên quan Philatô đã ngạc nhiên thắc mắc và hỏi Chúa Giêsu: Ông có phải là vua dân Do Thái không?  

 

Câu trả lời của Chúa Giêsu càng làm cho Philatô ngạc nhiên khó hiểu đến thất vọng:  "Đúng tôi là vua.  Nhưng tôi sinh ra là để làm chứng về Chân Lý.  Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi..."   Với trọng trách làm chứng về chân lý, nên Nước của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này, bởi thế gian không có chân lý, còn quyền của vua thế gian thì đồng nghĩa với bạo lực, một thực tại luôn giúp ông xây dựng tư cách vua của mình.

 

Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài đích thực là Vua.  Nhưng tư cách Vua của Ngài là sinh ra để rao giảng và làm chứng chân lý về Nước Trời.  Chân lý của Nước Trời là tình thương và hòa bình vĩnh cửu.  Những người thuộc về Nước Trời là đoàn chiên đông vô số kể thuộc mọi quốc gia và mọi dân tộc qua muôn thế hệ.  Luật của Vua Giêsu là luật yêu thương: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con."

 

Do đó, tư cách và bổn phận của những người thuộc về Nước Trời sẽ là rao giảng chân lý Tin Mừng Cứu Độ cùng với sự phục sinh và lên trời của Đức Vua Giêsu.  Xem ra cuộc sống và sinh hoạt của người dân Nước Vua Giêsu khác xa với đời sống trần gian của những vị vua trần thế.  Đối với Philatô, tất cả những điều đó đều là bí mật, nên ông đã ngạc nhiên thốt lên: Chân lý là cái gì!

 

Mừng Lễ Chúa Giêsu Vua, chúng ta học được nhiều điều quan trọng trong khung cảnh cuộc đối thoại giữa Ngài với Philatô:  Chỉ làm chứng về tư cách của mình khi nào cần tuyệt đối mà thôi, giống như Vua Giêsu không khoe khoang, hoặc bày tỏ quyền hành khi không cần thiết. 

 

Cùng với Vua Giêsu, những ai theo Người cũng phải sinh ra để làm chứng cho chân lý tình thương như trái tim nhân ái bao la của Ngài luôn rộng mở.  Chứng nhân này đòi hỏi sự kiên nhân, can đảm, đầy nghị lực và hy sinh đến quên cả mạng sống mình. 

 

Và nếu ai tự coi mình thuộc về Nước của Vua Giêsu, người đó tuyệt đối phải chấp nhận vác thập giá và sẵn sàng chịu đóng đinh vào đó, mới có thể giơ cao cờ chiến thắng vinh quang phục sinh mà Vua Giêsu đã dẫn đầu.  Có thể nói thập giá là sự khai mở cho những cuộc đời mới trong Nước Trời; và vinh dự của thập giá chính là chân lý sau cùng của tình thương mà Vua Giêsu đã làm chứng. 

 

Hiểu được những điều đó sẽ giúp chúng ta vừa thuộc về, và vừa bước đi trong chân lý sự sống vĩnh cửu của Chúa.

 

Lm. Raphael Xuân Nguyên