Phụng Vụ & Các Thánh

Định nghĩa phụng vụ là gì?

 

Theo công đồng vaticanô II, thì phụng vụ là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô, trong đó công cuộc thánh hoá con người được thực hiện nhờ những dấu chỉ khả giác1 và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ.

 

Ý nghĩa của phụng vụ:

 

– Phụng vụ luôn thể hiện ý nghĩa cộng đoàn, được biểu lộ trong tâm tình bên trong và các hành vi bên ngoài, để tônthờ Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hoá con người.

 

– Phụng vụ là phương tiện để các tín hữu tiếp xúc với Thiên Chúa và nuôi dưỡng đời sống kitô hữu, đời sống mới trong Đức Kitô.

 

– Nhờ phụng vụ, Hội thánh diễn tả và biểu lộ cho người khác những mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của Hội thánh. Như thế, Hội thánh đã trở nên dấu chỉ để quy tụ các con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi thành một Dân duy nhất.

 

– Chúa Kitô chính là tác giả của phụng vụ khi Người thiết lập và cử hành hiến tế thập giá phát sinh ơn cứu độ.

 

– Phụng vụ là tột đỉnh2 quy hướng mọi hoạt động của Hội thánh, là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực3 của Hội thánh và nguồn mạch ban ơn thánh vào tâm hồn tín hữu.

Please reload