Các Mẫu Đơn

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Khi một thành viên hoặc gia đình họ hàng thân thích trong Giáo Xứ mới qua đời, liên lạc ngay với quý Linh Mục xứ để được sắp đặt Thánh Lễ cũng như các giờ kinh nguyện....

 

Đơn xin gia nhập Giáo Xứ CTTĐVN

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đơn xin rửa tội

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bí tích Thánh Tẩy là nền tảng của toàn bộ đời sống Ki-tô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác.

Đơn ghi danh lớp học thêm sức

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

1/ Ơn Khôn Ngoan. 2/ Ơn Hiểu Biết. 3/ Ơn Biết Lo Liệu. 4/ Ơn Sức Mạnh. 5/ Ơn Thông Minh. 6/ Ơn Ðạo Ðức. 7/ Ơn Kính Sợ Thiên Chúa.

Đơn ghi danh lớp dự bị giáo lý Hôn Nhân

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Vì Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, nên tình yêu hỗ tương giữa họ trở thành hình ảnh của tình yêu tuyệt đối và bền vững mà Thiên Chúa dành cho con người.

Lý lịch dự tòng

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Điều cần biết khi tổ chức lễ cưới

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hợp đồng quảng cáo

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Please reload