Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Kinh Dâng Gia Đình

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ Chúa đã tỏ cho thánh nữ Magarita-Maria biết/ lòng Chúa ước ao được ngự trị trong mọi gia đình các tín hữu./  Thì hôm nay,/ chúng con xin Chúa đến ngự trong gia đình chúng con.

 

Xin cho chúng con được sống theo gương Chúa./  Xin cho chúng con thực hành các nhân đức/ để ngay tự đời này,/ chúng con được hưởng sự bình an Chúa hứa ban/ và xin quyết tâm loại bỏ tinh thần thế tục mà Chúa đã luận phạt.

 

Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn/ để đáng được Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con.

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy chủ toạ/ mỗi khi chúng con hội họp,/ chúc lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm,/ khử trừ mọi nỗi lo âu chúng con gặp phải,/ thánh hoá các niềm vui chúng con đang có,/ giúp chúng con thoát mọi cơn gian nguy hồn xác.

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,/ khi có ai trong gia đình con/ vô phúc phạm tội làm cực lòng Chúa/ xin nhắc nhở chúng con rằng/ Chúa vốn nhân từ rộng lượng/ và sẵn sàng tha thứ/ khi tội nhân biết ăn năn trở lại./  Khi gia đình chúng con có con cái đến tuổi thành hôn,/ xin cho chúng được Thánh Tâm Chúa chúc phúc/ biết sống hoà thuận thương yêu nhau/ và chuyên cần giáo dục con cái Chúa ban/ theo đường lối của gia đình Nagiaret./  Khi có ai qua đời/ xin giúp chúng con vui lòng chấp nhận/ vâng theo thánh ý Chúa,/ và tự an ủi/ sẽ có ngày toàn thể gia đình/ sẽ họp nhau trên Thiên Quốc,/ cùng nhau hát mừng ngợi khen và cảm tạ Chúa đời đời.

 

Lạy Thánh Tâm Cực Sạch Mẹ Maria,/ lạy Thánh Tổ Phụ Giuse vinh hiển,/ xin hãy dâng lên Thiên Chúa/ mọi ước nguyện của chúng con./    Xin nhắc nhở chúng con luôn nhớ rằng/ chúng con đã dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa/ để tất cả chúng con được sống xứng đáng là con cái của Sự Sáng.

 

Vạn tuế Thánh Tâm Chúa!/  Thánh Tâm Chúa thống trị gia đình chúng con đời đời.  Amen.