Thánh Ca Karaoke

Nhóm Thánh Linh Phụ Trách

Karaoke 4

 1. Bay Cao

 2. Bỏ Ngài con biết theo ai

 3. Bởi vì chính Chúa

 4. Bốn mùa yêu thương

 5. Bước lần đi trong Chúa

Karaoke 3

 1. Bảy mươi lần bảy

 2. Biến đổi đời con

 3. Biết lấy gì cảm mến

 4. Biết lấy gì mà dâng lên Chúa

 5. Bờ đá xanh tạ tội

Karaoke 2

 1. Bài ca thương khó

 2. Giọt lệ ăn năn

 3. Mình con với Chúa

 4. Chiều xưa thập giá

 5. Trong tâm tư sâu lắng

Karaoke 1

 1. Bao năm xa bước

 2. Bao la tình Ngài

 3. Bài ca Chúa đỡ

 4. Bài ca tạ ơn

 5. Bài ca dâng hiến

Giờ Lễ:

Thứ  Hai đến Thứ Bảy Trong Tuần:

Sáng: 8:30am - Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am - 10:00am - 12:30pm

                      5:30pm  (English Mass)  

* Không có Thánh Lễ chiều Thứ Ba.

Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Xức Dầu Bệnh Nhân:

Cha Quang: (817) 917-8703

Cha Kiệt:     (817) 917-7052

Vietnamese Martyrs Catholic Church - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 801 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014