Thánh Ca Karaoke

Nhóm Thánh Linh Phụ Trách

Karaoke 4

 1. Bay Cao

 2. Bỏ Ngài con biết theo ai

 3. Bởi vì chính Chúa

 4. Bốn mùa yêu thương

 5. Bước lần đi trong Chúa

Karaoke 3

 1. Bảy mươi lần bảy

 2. Biến đổi đời con

 3. Biết lấy gì cảm mến

 4. Biết lấy gì mà dâng lên Chúa

 5. Bờ đá xanh tạ tội

Karaoke 2

 1. Bài ca thương khó

 2. Giọt lệ ăn năn

 3. Mình con với Chúa

 4. Chiều xưa thập giá

 5. Trong tâm tư sâu lắng

Karaoke 1

 1. Bao năm xa bước

 2. Bao la tình Ngài

 3. Bài ca Chúa đỡ

 4. Bài ca tạ ơn

 5. Bài ca dâng hiến