Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân

Danh Sách Ban Giảng Huấn Dự Bị Hôn Nhân

 

  1. Lm. Phanxicô Vũ Văn Vinh, CMC

  2. Lm. Lawrence M. Nguyễn Văn Châu, CMC

  3. Hoàng Ngọc Lễ

  4. Nguyễn Vi Vi

  5. Trần Bích Hiền

  6. Trần Đức

  7. Đào Hùng

  8. Đào Hòa

  9. Trịnh Hoàng Ngọc

Giêsu Maria Giêsu con mến yêu
Please reload