Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân

Danh Sách Ban Giảng Huấn Dự Bị Hôn Nhân

 

  1. Lm. Phanxicô Vũ Văn Vinh, CMC

  2. Lm. Lawrence M. Nguyễn Văn Châu, CMC

  3. Hoàng Ngọc Lễ

  4. Nguyễn Vi Vi

  5. Trần Bích Hiền

  6. Trần Đức

  7. Đào Hùng

  8. Đào Hòa

  9. Trịnh Hoàng Ngọc

Giêsu Maria Giêsu con mến yêu
Please reload

Giờ Lễ:

Thứ  Hai đến Thứ Bảy Trong Tuần:

Sáng: 8:30am - Chiều: 6:00pm

Chúa Nhật: 8:00am - 10:00am - 12:30pm

                      5:30pm  (English Mass)  

* Không có Thánh Lễ chiều Thứ Ba.

Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, Chúa Nhật. Ngoài giờ, xin hẹn riêng các Cha.

Xức Dầu Bệnh Nhân:

Cha Quang: (817) 917-8703

Cha Kiệt:     (817) 917-7052

Vietnamese Martyrs Catholic Church - Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 801 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014