14 Đàng Thánh Giá

Chặng Thứ Tám -
00:00 / 00:00

Chặng thứ tám - Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ Giêrusalem

 

Trên đường lên đồi Calvê, có đám đông dân chúng cùng các phụ nữ theo Chúa Giêsu. Thấy Chúa phải chịu đau khổ, các bà đã đấm ngực và khóc than Ngài. Nhưng Chúa Giêsu quay lại và nói: “Hỡi các phụ nữ Giêrusalem, đừng khóc thương Ta, song hãy khóc thương lấy mình và con các bà” (Lc 23, 27 – 28). Thay vì được an ủi, Chúa Giêsu đã lay động các phụ nữ trong hoàn cảnh sống của mình : có biết bao phụ nữ đang đánh mất chính nhân phẩm cao quí mà Thiên Chúa tặng ban chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi. Có biết bao phụ nữ vô tâm trong trách nhiệm làm vợ, làm mẹ để gia đình phải sống trong cảnh nhà tan cửa nát. Nhưng cũng có biết bao nhiêu người mẹ, người vợ đang khóc hết nước mắt vì chồng bê tha, vì con hư đốn, vì những người thân yêu của mình phải đau khổ…tất cả họ cần được an ủi xót thương.

 

Lạy Chúa Giêsu, nhờ cuộc tử nạn và thập giá Chúa, chúng con được sống trong đời sống mới. Xin Chúa làm mới lại những mảnh đời phụ nữ đang phải chịu áp bức, khinh khi. Xin Chúa làm mới lại những gia đình đang phải tan vỡ vì những xung đột vợ chồng. Xin Chúa cho những người vợ, người mẹ luôn biết hồi tâm vì những lỗi lầm mình đã phạm.

Please reload