14 Đàng Thánh Giá

Chặng Thứ Năm -
00:00 / 00:00

Chặng thứ năm - Ông Simon vác đỡ Thập giá Chúa

 

Phúc âm Máccô thuật lại : Hôm đó ông Simon từ ngoài đồng ruộng trở về, có lẽ vì tò mò hoặc vì nghe danh tiếng của Chúa Giêsu nên ông đã đến tận nơi để xem cho biết Chúa. Cũng vì Chúa Giêsu đã quá yếu nhọc, sức lực đã hầu tàn không thể vác nổi Thập giá đến nơi đã định, cho nên lý hình đã nhìn thấy ông Simon và chúng bắt ông vác đỡ thập giá Chúa. Theo lẽ tự nhiên ông Simon có thể từ chối, nhưng vì lý do bắt buộc nên ông đã ghé vai vác lấy thập giá thay cho Chúa Giêsu. Tuy bị ép buộc, thế nhưng Chúa Giêsu đã nhìn ông. Trước cái nhìn đầy sức mạnh nhiệm mầu, ơn thánh đã bắt đầu hoạt động trong tâm hồn ông. Ông không còn vác thập giá cách miễn cưỡng nữa nhưng ông đã vui lòng đỡ lấy thập giá Chúa , trở thành ân nhân ra tay giúp đỡ Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống đã biết bao lần chúng con nghe thấy đâu đó những lời mời gọi sự giúp đỡ của chúng con, và cũng nhiều khi chính chúng con cần người khác giúp đỡ chúng con. Ông Simon thành Kyrênê ngày ấy đã xuất hiện và giơ tay ra thật đúng lúc để giúp đỡ Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một sức mạnh, một tinh thần can đảm phục vụ như ông Simon ngày nào, ngõ hầu mỗi khi giơ tay ra giúp đỡ người khác chúng con sẽ có dịp bày tỏ với mọi người rằng : trên đời này họ không đơn độc một mình và khi ấy chính chúng con cũng nhận ra được niềm vui hạnh phúc khi dâng hiến phục vụ mọi người.

Please reload