top of page

GIỜ LỄ 

Chúa Nhật

  • 8:00am, 10:00am, 12:30pm (Tiếng Việt)

  • 5:30pm (English)

Thứ Hai đến Thứ Bảy

  • 8:30am, 6:00pm (Tiếng Việt)

GIỜ VĂN PHÒNG

Thứ Hai đến Thứ Bảy

  • 9:00am - 5:00pm

Chúa Nhật

  • 9:00am - 1:00pm

TĨNH TÂM MÙA CHAY

     Giáo Xứ sẽ có các buổi tĩnh tâm với Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy vào Thứ Sáu/Thứ Bảy ngày 8 và 9 tháng 3 sau các Thánh Lễ 6pm. 

Với Chủ Đề: "Rồi anh đứng dậy đi về nhà Cha" (Lk 15:20)

Sứ điệp Tin Mừng luôn kêu gọi con người sám hối, trở về với Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian thích hợp để câu chuyện người con hoang đàng trở thành gương mẫu sống đức tin cho ta.

     Xin kính mời cộng đoàn tham dự đông đủ.

 

FrontPage-01.png
josh-applegate-Wf37U9U8l0Q-unsplash.jpg

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật

  • 3:00pm - 4:00pm (Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót)

Thứ Năm

  • 9:00am - 5:45pm (Trong Thinh Lặng)

GIỜ GIẢI TỘI

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, và Chúa Nhật. Ngoài giờ,xin hẹn riêng các Cha.

Confession.jpeg
bottom of page