top of page

GIỜ LỄ 

Chúa Nhật

  • 8:00am, 10:00am, 12:30pm (Tiếng Việt)

  • 5:30pm (English)

Thứ Hai đến Thứ Bảy

  • 8:30am, 6:00pm (Tiếng Việt)

GIỜ VĂN PHÒNG

Thứ Hai đến Thứ Bảy

  • 9:00am - 5:00pm

Chúa Nhật

  • 9:00am - 1:00pm

FrontPage-01.png
josh-applegate-Wf37U9U8l0Q-unsplash.jpg

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật

  • 3:00pm - 4:00pm (Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót)

Thứ Năm

  • 9:00am - 5:45pm (Trong Thinh Lặng)

GIỜ GIẢI TỘI

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, và Chúa Nhật. Ngoài giờ,xin hẹn riêng các Cha.

Confession.jpeg
bottom of page