top of page

GIỜ LỄ 

Chúa Nhật

 • 8:00am, 10:00am, 12:30pm (Tiếng Việt)

 • 5:30pm (English)

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 • 8:30am, 6:00pm (Tiếng Việt)

GIỜ VĂN PHÒNG

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 • 9:00am - 5:00pm

Chúa Nhật

 • 9:00am - 1:00pm

TUẦN HÒA GIẢI MÙA VỌNG

Sẽ vào hai ngày 11 & 12 tháng 12

        6:00PM-8:30PM.

Giáo xứ sẽ không có Thánh Lễ chiều từ thứ 2 ngày 11/12/2023

đến thứ 6 ngày 15/12/2023.

​​

     CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ          MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2023

 • 5:00PM - Hoạt Cảnh Giáng Sinh

 • Lễ Vọng - Chúa Giáng Sinh cho giới trẻ ngay sau Hoạt Cảnh. 

 • 8:00PM - Thánh Ca Chúa Giáng Sinh với chủ để “ Bình An“

 • 9:00PM - Đại Lễ Vọng           Mừng Chúa Giáng Sinh.

 

​    THỨ HAI – 25-12-2023 ​ 

ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 • 10:00AM - Lễ Rạng Đông

 • 12:30PM - Lễ Ban Ngày.

***Lưu ý: Sẽ không có thánh lễ ban chiều.

FrontPage-01.png
josh-applegate-Wf37U9U8l0Q-unsplash.jpg

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật

 • 3:00pm - 4:00pm (Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót)

Thứ Năm

 • 9:00am - 5:45pm (Trong Thinh Lặng)

GIỜ GIẢI TỘI

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, và Chúa Nhật. Ngoài giờ,xin hẹn riêng các Cha.

Confession.jpeg
bottom of page