GIỜ LỄ

Chúa Nhật

  • 8:00am, 10:00am, 12:30pm (Tiếng Việt)

  • 5:30pm (English)

Thứ Hai đến Thứ Bảy

  • 8:30am, 6:00pm (Tiếng Việt)

GIỜ VĂN PHÒNG

Thứ Hai đến Thứ Bảy

  • 9:00am - 5:00pm

Chúa Nhật

  • 9:00am - 1:00pm

Eucharist.jpg
josh-applegate-Wf37U9U8l0Q-unsplash.jpg

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật

  • 3:00pm - 4:00pm (Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót)

Thứ Năm

  • 9:00am - 5:45pm (Trong Thinh Lặng)

GIỜ GIẢI TỘI

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, và Chúa Nhật. Ngoài giờ,xin hẹn riêng các Cha.

Confession.jpeg