DucMeLaVang2_edited.jpg

“Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.”
Gioan 17:21

Kính chào quý khách đến
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

GIỜ VĂN PHÒNG

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 • 9:00am - 5:00pm

 

Chúa Nhật

 • 9:00am - 1:00pm

GIỜ LỄ

Chúa Nhật

 • 8:00am, 10:00am, 12:00pm (Tiếng Việt)

 • 5:30pm (English)

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 • 8:30am, 6:00pm (Tiếng Việt)

Eucharist.jpg
josh-applegate-Wf37U9U8l0Q-unsplash.jpg

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật

 • 3:00pm - 4:00pm (Tôn Vương Gia Đình)

 

Thứ Năm

 • 9:30am - 6:00pm (Trong Thinh Lặng)

GIỜ GIẢI TỘI

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, và Chúa Nhật. Ngoài giờ,xin hẹn riêng các Cha.

Confession.jpeg

UPCOMING EVENTS:

Chúa Nhật Jan. 23 @2pm

 • Thừa Tác Viên Lời Chúa - Buổi hồi tâm cầu nguyện và huấn luyện


Chúa Nhật Jan. 30 @2pm 

 • Thừa Tác Viên Thánh Thể - Buổi hồi tâm cầu nguyện và huấn luyện

​Feb. 04 - 06

​Hội Chợ Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

 

 • Friday (2/4/22) : 6pm to 11pm 

 • Saturday (2/5/22) : 11am to 11pm

 • Sunday (2/6/22) : 10am to 04pm

Thánh Lễ Mừng Xuân (10am)

  Activities:

 • Chương trình thi Hoa Hậu và trình diễn thời trang Thiếu Nhi

 • Múa lân, đốt pháo, các Trò chơi trẻ em, Lôtô, Bầu cua 

 • Văn nghệ - Live Band Không Tên, One Man Band, and Karaoke

tiger.jpg