top of page
josh-applegate-Wf37U9U8l0Q-unsplash.jpg

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật

 • 3:00pm - 4:00pm (Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót)

Thứ Năm

 • 9:00am - 5:45pm (Trong Thinh Lặng)

GIỜ GIẢI TỘI

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, và Chúa Nhật. Ngoài giờ,xin hẹn riêng các Cha.

Confession.jpeg

GIỜ LỄ 

Chúa Nhật

 • 8:00am, 10:00am, 12:30pm (Tiếng Việt)

 • 5:30pm (English)

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 • 8:30am, 6:00pm (Tiếng Việt)

GIỜ VĂN PHÒNG

Thứ Hai đến Thứ Bảy

 • 9:00am - 5:00pm

Chúa Nhật

 • 9:00am - 1:00pm

          CHƯƠNG TRÌNH 

    ĐẠI LỄ PHỤC SINH

    Ngày 28-31 Tháng 03, 2024

THỨ NĂM NGÀY 28       

 • Thánh Lễ Tiệc Ly lúc 7:00PM, Kiệu Mình Thánh sang hội trường và sau đó Chầu Thánh Thể đến 11:00PM.

THỨ SÁU NGÀY 29

 • Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Lúc 5:00PM.

 • Sau Đó Ngắm Đàng Thánh Giá Ngoài Trời

 • Ngắm Năm Ngắm Và Tháo Đanh

 • Hôn Kính Thánh Giá Bên Hội Trường

THỨ BẢY NGÀY 30

 • Ngắm Đàng Thánh Giá Trọng Thể Trong Nhà Thờ 8:00AM

 • Viếng Mồ Chúa Từ 9:00AM - 1:00PM Trong Hội Trường

 • Vọng Chúa Phục Sinh Lúc 9:00PM

CHÚA NHẬT   NGÀY 31

 • Đại Lễ Phục Sinh

 • Giáo Xứ Có 2 Thánh Lễ 9:00AM Và 11:00AM

 • Giáo Xứ sẽ không có Chầu Thánh Thể lúc 3:00AM, cũng không có các thánh lễ 12:30PM và 5:00PM

         

*** Kính mời quý cộng đoàn, các ban ngành

và các đoàn thể tham dự đông đủ***

 

FrontPage-01.png
Chương Trình Tam Nhật Thánh 2024 (1).png
bottom of page