top of page

LỄ TRO/ASH WEDNESDAY

  • Thứ Tư Lễ Tro ngày 22 tháng 02 năm 2023, khởi đầu Mùa Chay Thánh, Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ 8 giờ 30 sáng, và Thánh Lễ 7 giờ tối.

  • Ăn Chay - Kiêng Thịt theo Giáo Luật quy định.

  • Trong Mùa Chay sẽ có nghi thức đi Đàng Thánh Giá trước các Thánh Lễ sáng và chiều Ngày Thứ Sáu.

 

GIỜ LỄ 

 

Chúa Nhật

  • 8:00am, 10:00am, 12:30pm (Tiếng Việt)

  • 5:30pm (English)

Thứ Hai đến Thứ Bảy

  • 8:30am, 6:00pm (Tiếng Việt)

GIỜ VĂN PHÒNG

Thứ Hai đến Thứ Bảy

  • 9:00am - 5:00pm

Chúa Nhật

  • 9:00am - 1:00pm

Eucharist.jpg
josh-applegate-Wf37U9U8l0Q-unsplash.jpg

CHẦU THÁNH THỂ

Chúa Nhật

  • 3:00pm - 4:00pm (Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót)

Thứ Năm

  • 9:00am - 5:45pm (Trong Thinh Lặng)

GIỜ GIẢI TỘI

30 phút trước các Thánh Lễ ngày thường, chiều Thứ Bảy, và Chúa Nhật. Ngoài giờ,xin hẹn riêng các Cha.

Confession.jpeg
bottom of page